Dayanıklılık Sporları İçin Antrenman Gül Tiryaki, Deniz İnal, Levent İnceodtü Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dayanıklılık sporları rekor performanslarında, son 20-30 yıl içinde çarpıcı bir gelişme gözlenmektedir. Örneğin, 1960 yılından beri erkeklerin maraton yarışlarındaki dünya rekoru ortalama olarak 8 dk (% 6) gelişmiştir. Bu gelişmeler temelde 2 etmenle açıklanabilir;  1. Dünya çapında bu spora katılımın artması ve   Devamı…

Categories: Antrenman Bilgisi

Performans  Bir fiziksel aktivite sırasında,  o fiziksel aktivitenin gerektirdiği fizyolojik,  biyomekanik ve psikolojik verime “performans” adı verilir. Bu verimin yarışma sırasında ortaya koyulabilme düzeyi de performansın düzeyi hakkında bilgi verir.  Performansı oluşturan parametreler Performansı oluşturan parametreler Astrand ve Rodahl’a göre üç ana başlık altında toplanır. Bunlar; a) Enerji oluşumu (aerobik-anaerobik), b) Sinir-kas iletimi, c) Psikolojik faktörler   Devamı…

Categories: Antrenman Bilgisi