HGH ( Human Growt Hormon – İnsan Gelişme Hormonu ): Daha büyük kaslar geliştirir ve vücut yağını daha hızlı bir metabolizma ile yakar. G.H.’nin 1980’de Tokyo Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre tespit edilen görevleri: 1- Vücuda proteini eriterek kullanıma hazır hale getirme 2- Nükleik asit sistemini organize ederek erimiş proteinleri harabiyete uğrayan adalelere göndermek. 3- Vücut   Devamı…

Categories: Fizyoloji

Mineraller suda çözülürler. Yaşamda önemli rol oynarlar. Mineral tuzlar hücrelerin osmotik basıncını sabit tutar ve su metabolizması ile asit-baz dengesi için de çok önemlidir. Enzimlerin bileşeni olarak yapı ve çalışmalarında rolleri vardır. Kas, sinir, santral sistemi uyarılmasında da etkindirler. Mineraller alındıktan sonra bir süre vücutta kalır ve işlevlerine göre çeşitli organ ve dokulara dağılırlar. Eser   Devamı…

Categories: Beslenme

Plazmada serbest yağ asitlerinin artımı ile kas, enerjisini  tercihen daha fazla yağdan elde etmektedir. Böylece kas glikojeni ekonomi edilir. Egzersizde artan epinefrin ve nor epinefrin de, lipolitik etkileriyle kanda serbest yağ asitlerininartmasına neden olurlar. Plazma serbest yağ asidi düzeyini diyet ile arttırna girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Diyetle beraber eksersizden bir saat evvel alınan çay kahve sempatik   Devamı…

Categories: Beslenme

Hücredeki bütün maddelerin taşınmasında ve çözünürlükte ( kan, ter, idrar ) rol oynar. Isı düzenleyicisidir, vücuttaki kimyasal olayların aracıdır. Yani besin öğelerinin sindirimi, emilimi, taşınması, metabolizması, artık zararlı maddelerin dışarı atılması, vücut ısısının denetimi, eklemlerin kayganlığı vücuttaki su sayesinde olur. Yetişkin insan vücudunun yarısından çoğu( %60-70 ) sudur. Bebeklerin vücudunun 2/3’ü sudur. Vücuttaki suyun ortalama   Devamı…

Categories: Fizyoloji

Vitaminler organizma için lüzumlu iyi bir beslenme için önemli maddedir. Sportif eforlarda özellikle dayanıklılık sporlarında B kompleksi, C vitamini gibi  vitaminlerin  ihtiyacında arttığı bir gerçektir. Kassal egzersizlerde sarfedilen enerji oranında alınan besin maddeleri de artacagından vitamin alımıda organizmanın aihtiyacını karşılayacak kadar artar. Genellikle vitamin fonksiyonu bir ko-enzim fonksiyonudur.  Bir vitamin organizmaya besinler  içinde girdikten sonra    Devamı…

Categories: Beslenme

İnsan vücudu temelde 3 çeşit olarak ele alınmaktadır bunlar ; ektomorf,endomorf,mezomorf olarak adlanrılmaktadır bu vücut tipleri kendilerine has özellikler göstermektedir. Ektomorf : İnce kemik yapılı uzun ve zayıf adeleli olan insanlardır Ektomorfların güç kazanıp hacim yapmaları gerçekten uzun zaman gerektiren bir iştir. Endomorf : Kalın kemikli çabuk şişmanlamaya eğilimli kısa boylu ve sağlam yapılı kişilerdir   Devamı…

Categories: Anatomi

Şişmanlık; vücut ağırlığının istenilenden fazla olmasıdır.Vücut ağırlığını, gıdalarla alınan enerji ile harcanan enerjinin birbirine eşit olmasıyla dengede tutabiliriz. Eğer alınan enerji harcanan enerjiden fazla ise vücutta fazla miktarda yağ depolanır ve bu da şişmanlığa neden olur. Şişmanlığa; çok yemek yeme, fiziksel aktivitenin az olması, psikolojik bozukluklar, metabolik ve hormonel bozukluklar sebep olabilir. Bunlar arasındaki en   Devamı…

Categories: Beslenme

Dayanıklılık Sporları İçin Antrenman Gül Tiryaki, Deniz İnal, Levent İnceodtü Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dayanıklılık sporları rekor performanslarında, son 20-30 yıl içinde çarpıcı bir gelişme gözlenmektedir. Örneğin, 1960 yılından beri erkeklerin maraton yarışlarındaki dünya rekoru ortalama olarak 8 dk (% 6) gelişmiştir. Bu gelişmeler temelde 2 etmenle açıklanabilir;  1. Dünya çapında bu spora katılımın artması ve   Devamı…

Categories: Antrenman Bilgisi

Türkiye’de vejetaryen beslenenlerin oranı hakkında sağlıklı bilgilere ulaşmak haliyle bu eğilimin çok daha yaygın olduğu Batı’yla karşılaştırıldığında daha zor. Elbette ülkemizde vejetaryen beslenmenin (olmayan) kültürel temeli konusunda söylenecek çok şey var. Ancak bizi ilgilendiren vejetaryen beslenme ile ileri seviyede olsun olmasın, sporun bağdaşıp bağdaşmayacağı, ya da nelere dikkat edilmesi gerektiği. Bu konuya etraflıca eğilmeden önce   Devamı…

Categories: Beslenme

Aerobik güç nasıl geliştirilir? İnsan  organizmasının, aerobik gücünün (dayanıklılık), yani oksijenli enerji oluşum sistemlerinin güçlendirilmesi için geliştirilen çeşitli antrenman yöntemleri vardır. Bu yöntemler genelde şu ana başlıklar altında toplanır: a) Maraton tipi antrenman: Burada kısmen yavaş uzun mesafe koşular (Spor türüne göre yüzme de olabilir) söz konusudur.  b) İnterval antrenman: Aralı antrenman adı da verilen interval   Devamı…

Categories: Fizyoloji